Đăng nhập
/
Đăng ký
VI
English
Русский
Português
ไทย
Türkçe
Українська
Español
हिंदी
中文
Tiếng Việt
VI
English
Русский
Português
ไทย
Türkçe
Українська
Español
हिंदी
中文
Tiếng Việt

Sử dụng iProxy trong các chương trình

Cách thiết lập iProxy trong Indigo/Multilogin?

Chỉ định cài đặt proxy trong chương trình. Ví dụ: iProxy Online

Làm thế nào để cài đặt iProxy trên máy tính Mac?
  • Giao thức HTTP hoạt động trên tất cả các trình duyệt trừ Safari và Firefox
    Video hướng dẫn "Cách cài đặt HTTP trên máy MAC":
  • Giao thức SOCKS5 chỉ hoạt động trên Safari (tất cả các trình duyệt khác sẽ không thể truy cập Internet, và Firefox sẽ tiếp tục sử dụng kết nối gốc của bạn, bỏ qua proxy. Có một giải pháp cho Firefox: tiện ích mở rộng Proxy Toggle (để biết cách sử dụng nó, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp)
    Video hướng dẫn "Cách cài đặt SOCKS5 trên máy MAC":
Cách cài đặt iProxy trong Zennolab?

socks5://username:password@ip:port
Hãy đảm bảo bạn đã chỉ định SOCKS5.

Cách thiết lập iProxy trong trình duyệt Samara?

Bước 1. iProxy Online
Bước 2. iProxy Online

Làm thế nào để cài đặt iProxy trên Windows?

Đối với SOCKS5 - không thể thực hiện. Đối với HTTP - chúng tôi đang làm việc trên điều này. Mong đợi một giải pháp trong tương lai gần.

Cách thiết lập iProxy trong AdsPower?

Chỉ định cài đặt proxy trong chương trình. Ví dụ: iProxy Online

Làm thế nào để thiết lập iProxy trong Mozilla Firefox?

Cài đặt tiện ích mở rộng Proxy Toggle.

Liên kết đến tiện ích: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/proxy-toggle/ (mở trong tab mới). Trong cài đặt tiện ích, nhập thông tin truy cập, đừng quên kiểm tra ô kiểm DNS từ xa (Remote DNS). Ví dụ:

iProxy Online

Tùy chọn Remote DNS sẽ tự động thay thế DNS địa lý bằng DNS của vị trí thực tế của bạn đến proxy địa lý. Ví dụ, nếu bạn ở Tây Ban Nha và sử dụng proxy Mỹ mà không bật tùy chọn "Remote DNS," vị trí địa lý của IP bên ngoài sẽ là Mỹ, nhưng DNS sẽ là tiếng Tây Ban Nha.

Có thể kiếm tiền từ iProxy không? Khởi động các proxy di động và cho thuê chúng.

Có, bạn có thể. Tham gia cộng đồng các nhà cung cấp proxy di động đáng tin cậy của chúng tôi.

Có API không?

Chúng tôi có API. Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật qua Telegram tại @iproxy_support để biết hướng dẫn về cách làm việc thông qua API.

Làm cách nào để thiết lập iProxy trong FbTool?

Trong FBTOOL, tại tab Tài khoản Facebook - Thêm một tài khoản. Trong cài đặt proxy, nhập (ngăn cách bằng dấu hai chấm) ip:port:tên đăng nhập:mật khẩu:socks5
Điều này sẽ khiến nó trông như thế này: iProxy Online

Có chức năng xác thực địa chỉ IP không?

Có, có đó. iProxy Online

Cách sử dụng proxy HTTP trên iPhone/iPad

Hướng dẫn qua video ngắn:

Các câu hỏi khác

iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments