Đăng nhập
/
Đăng ký
VI
English
Русский
Português
ไทย
Türkçe
Українська
Español
हिंदी
中文
Tiếng Việt
VI
English
Русский
Português
ไทย
Türkçe
Українська
Español
हिंदी
中文
Tiếng Việt

Adspower - đánh giá về trình duyệt chống phát hiện có khả năng tự động tạo tài khoản

Adspower là gì?

Adspower là một ứng dụng cho Windows và macOS cho phép chạy bất kỳ số lượng trình duyệt nào trên cùng một máy tính cùng lúc, đồng thời duy trì tính ẩn danh trên mạng. Ứng dụng mô phỏng các trình duyệt chạy trên các máy tính khác nhau nhưng thực sự, điều này cho phép vượt qua kiểm tra chất lượng của dấu vân tay được tạo ra với độ chính xác 100%.

Để thành công trong việc làm việc với Adspower, bạn cần sử dụng proxy một cách đúng đắn. Bất kỳ loại proxy nào cũng phù hợp cho công việc này: từ proxy tĩnh đến proxy cư trú và proxy di động.

iProxy.online, hợp tác với Adspower, đã tiến hành một bài đánh giá độc lập về trình duyệt này và kiểm tra chất lượng các hồ sơ trong bộ Adspower&iProxy.online. Kết quả về tính ẩn danh 100% được thể hiện trong video đánh giá trên kênh Youtube chính thức.

Adspower vào thời điểm viết bài (ngày 2 tháng 9 năm 2022) là trình duyệt chống phát hiện duy nhất trên thị trường cung cấp dịch vụ RPA (Robotic Process Automation) để tạo tài khoản tự động trên Facebook, TikTok, Google, v.v.

Trang web chính thức của AdsPower: https://app.adspower.com/registration/?source=IPROXYONLINE&code=IPROXYONLINE

Mã giảm giá IPROXYONLINE cung cấp 10% giảm giá cho gói đăng ký đầu tiên. Vui lòng lưu ý rằng mã này chỉ dành cho người dùng mới, đăng ký thông qua liên kết ở trên.

Hướng dẫn sử dụng RPA: https://www.yuque.com/adspower/rpa/en

Tạo proxy di động
Tự thiết lập nhanh chóng, proxy di động rẻ nhất và tiện lợi nhất trên thế giới!
Hơn
Hơn

Tương tự bài viết

Đánh giá về trình duyệt chống phát hiện BitBrowser
BitBrowser - trình duyệt chống phát hiện với các tiện ích mở rộng tích hợp, tự động hóa và chế độ lệnh tiên tiến.
Đánh giá về trình duyệt chống phát hiện VMLogin
Cách thiết lập proxy trong trình duyệt chống phát hiện VMLogin
Tài khoản đại lý BIGO Ads với điều kiện dễ chịu
Tài khoản đại lý BIGO Ads với điều kiện dễ chịu
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments
iProxy.online - payments