Search icon
Đăng nhập
/
Đăng ký
VI
English
Português
Русский
Español
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
ไทย
中文
हिंदी

Wi-Fi Split là gì? Làm thế nào nó giúp tăng tốc độ và giảm tiêu thụ lưu lượng?

Bắt đầu
Đánh giá trung bình: 4.84 phiếu bầu
Author photo
Evgeny Fomenko2023-11-11
Clock icon6 phút
Chia sẻ bài viết này:

Thuật ngữ

Người dùng cuối - người dùng kết nối đến proxy (sử dụng proxy hoặc cấu hình .OVPN)

Chia mạng Wi-Fi - một tùy chọn trong ứng dụng Android iProxy, cho phép giảm tiêu thụ lưu lượng mạng đi 2 lần và có thể cải thiện tốc độ proxy.

Máy chủ Trung gian iProxy - máy chủ trung gian giữa người dùng cuối và điện thoại Android. Người dùng cuối kết nối đến máy chủ Trung gian iProxy, máy chủ này sau đó kết nối đến lưu lượng của điện thoại Android.

Cần proxy di động tư nhân?

Hãy tạo proxy di động ngay bây giờ!

Bắt đầu dùng thử miễn phí 48 giờ

Cách iProxy hoạt động

Các trang web được truy cập bằng điện thoại sử dụng Internet di động, sau đó nội dung từ điện thoại được gửi đến máy chủ Trung gian iProxy. Tốc độ tải xuống của Internet di động quyết định tốc độ tải trang web. Tốc độ tải lên quyết định tốc độ gửi dữ liệu đến máy chủ iProxy.

Tìm hiểu thêm trong bài viết "Con đường của lưu lượng"

Cách iProxy hoạt động khi không sử dụng Chia mạng Wi-Fi

Lưu lượng từ điện thoại được gửi bằng lưu lượng ra của Internet di động mà không sử dụng Chia mạng Wi-Fi. Nếu tốc độ tải xuống của Internet di động là 20 Mbps và tốc độ tải lên là 3 Mbps, thì các trang web sẽ tải với tốc độ 20 Mbps, nhưng lưu lượng sẽ được gửi đến máy chủ Trung gian iProxy với tốc độ 3 Mbps. Do đó, qua proxy, tốc độ Tải và Tải lên sẽ không nhanh hơn 3 Mbps. Nghĩa là tốc độ của proxy bị giới hạn bởi tốc độ tối thiểu của tốc độ Tải và Tải lên của Internet di động.

Gấp đôi lưu lượng tiêu thụ

Như bạn có thể thấy từ nguyên tắc hoạt động, điện thoại tải trang web lúc đầu (tiêu thụ lưu lượng bình thường), sau đó lưu lượng được gửi đến Máy chủ (điều này dẫn đến gấp đôi lưu lượng tiêu thụ). Do đó, tiêu thụ lưu lượng được gấp đôi so với số lượng thông thường nếu Chia mạng Wi-Fi được tắt.

Quan sát từ thực tế khi Tắt Chia mạng Wi-Fi

Có sự tải đồng thời lên nhà mạng di động mà không có Chia mạng Wi-Fi ngay cả khi có tốc độ Tải lên tốt, bởi vì tốc độ Tải xuống tải trang web và tốc độ Tải lên gửi dữ liệu đến máy chủ. Do tải đồng thời, tốc độ Tải và Tải lên giảm đi, và kết quả là tốc độ thông qua proxy có thể thấp hơn 10-20% so với trên điện thoại.

Cách iProxy hoạt động khi có Chia mạng Wi-Fi được kích hoạt

Lưu lượng từ điện thoại được gửi đến Máy chủ Trung gian iProxy với tùy chọn Chia mạng Wi-Fi được kích hoạt qua Wi-Fi tại nhà, nơi nó nhanh và không giới hạn trên toàn thế giới.

Tiết kiệm dữ liệu gấp đôi với Chia mạng Wi-Fi được kích hoạt

Do lưu lượng được gửi qua Wi-Fi, không phải qua Internet di động, thẻ SIM giữ nguyên lưu lượng tiêu thụ thông thường. Do đó, không có sự tiêu thụ gấp đôi của lưu lượng.

Tăng tốc độ với Chia mạng Wi-Fi được kích hoạt

Chia mạng Wi-Fi có thể cải thiện đáng kể tốc độ trong trường hợp tốc độ Tải lên của Internet di động thấp hơn Tải xuống. Ngoài ra, Chia mạng Wi-Fi cải thiện tốc độ trong trường hợp Tải lên gần bằng với tốc độ Tải xuống của Internet di động, vì không có tải đồng thời trên Internet di động. Trong trường hợp tốc độ Tải xuống của Internet di động thấp, ví dụ 1-2 Mbps, tốc độ cũng cải thiện với việc kích hoạt Chia mạng Wi-Fi, nhưng trong ví dụ này nó sẽ không nhanh hơn 1-2 Mbps.

Quan sát từ thực tế

Địa chỉ IP của Wi-Fi của bạn sẽ không bao giờ xuất hiện qua proxy. Kỹ thuật đã quy định rằng khi tùy chọn Chia mạng Wi-Fi được kích hoạt, lưu lượng Wi-Fi không thể được sử dụng để tải trang web. Bạn có thể yên tâm kích hoạt Chia mạng Wi-Fi và đảm bảo rằng lưu lượng được truyền đáng tin cậy trên toàn quá trình. Hàng ngàn người dùng iProxy trên khắp thế giới đã kích hoạt Chia mạng Wi-Fi và sử dụng nó mỗi ngày một cách thành công. Rất khuyến nghị kích hoạt tùy chọn Chia mạng Wi-Fi.

Cách cài đặt tùy chọn Chia mạng Wi-Fi?

  • Mở "Cài đặt" - "Về điện thoại" - nhấp một số lần vào “Số phiên bản” cho đến khi "Tùy chọn nhà phát triển" mở ra.
  • Mở “Tùy chọn nhà phát triển” và kích hoạt chức năng “Luôn luôn bật dữ liệu di động". Nó có thể có tên khác nhau trên các mẫu Android khác nhau. Tên khác có thể là “Giữ mạng di động bật khi Wi-Fi đang bật”
  • Chuyển đổi gói cước sang BigDaddy Pro trên bảng điều khiển của bạn trên iProxy.online
  • Kích hoạt Wi-Fi trên điện thoại
  • Kích hoạt tùy chọn Chia mạng Wi-Fi trong ứng dụng iProxy trên Android
  • Tính năng đã được cài đặt. Kết nối đến proxy và kiểm tra tốc độ.

Video hướng dẫn cách cài đặt tùy chọn Chia mạng Wi-Fi:

Các ví dụ về tốc độ từ các khách hàng iProxy.online với và không có Chia mạng Wi-Fi được kích hoạt

iProxy Online

iProxy Online

iProxy Online


Nếu bạn vẫn còn câu hỏi, hãy chắc chắn kiểm tra phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trò chuyện trong cuộc trò chuyện Telegram của chúng tôi.

Để cập nhật thông tin về iProxy quan trọng, hãy đăng ký theo dõi kênh Telegram của chúng tôi.

Nhận các bài viết như thế này trong hộp thư của bạn
Tất cả
Chia sẻ bài viết này:

Đánh giá bài viết này, nếu bạn thích:

Việc tạo proxy di động rất dễ dàng

Tạo một tài khoản ngay bây giờ và nhận thử nghiệm 48 giờ
hoặc đăng ký bằng email

Thử miễn phí

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Nhận cái nhìn hàng đầu về ngành công nghiệp với bản tin hàng tháng của chúng tôi