Search icon
Đăng nhập
/
Đăng ký
VI
English
Português
Русский
Español
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
ไทย
中文
हिंदी

GenLogin: trình duyệt chống phát hiện mới với giá rất rẻ và mã tự động không cần code cho Facebook

Tích hợp
Đánh giá trung bình: 0.00 phiếu bầu
Evgeny Fomenko photo
Evgeny Fomenko2023-11-03
Clock icon5 phút
Chia sẻ bài viết này:

Ưu điểm nổi bật nhất của GenLogin

  • Genlogin có 2 lõi trình duyệt genbrowser (chrome) và nighty (firefox).
  • Đó là một công cụ tự động hóa không cần lập trình có thể được sử dụng cho công việc chăm sóc tài khoản.

Cần proxy di động tư nhân?

Hãy tạo proxy di động ngay bây giờ!

Bắt đầu dùng thử miễn phí 48 giờ

Tự động hóa không cần lập trình trên GenLogin:

  1. Tải xuống kịch bản: https://drive.google.com/file/d/1gsMSa1lzQLAhByMvGawmhsIYgUCesykl/view?usp=sharing

  2. Nhập vào Genlogin tự động hóa:

iProxy Online

  1. Tạo "Nhiệm vụ mới"

  2. Quay lại hồ sơ và đăng nhập tài khoản Facebook vào các hồ sơ

  3. Chọn hồ sơ bạn muốn chăm sóc và nhấp vào "Gán cho nhiệm vụ" sau đó gán nhiệm vụ bạn cần

iProxy Online

  1. Chạy nhiệm vụ chăm sóc

Hướng dẫn video:

Tất cả
Chia sẻ bài viết này:

Đánh giá bài viết này, nếu bạn thích:

Việc tạo proxy di động rất dễ dàng

Tạo một tài khoản ngay bây giờ và nhận thử nghiệm 48 giờ
hoặc đăng ký bằng email

Thử miễn phí

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Nhận cái nhìn hàng đầu về ngành công nghiệp với bản tin hàng tháng của chúng tôi