Search icon
ทางเข้า
/
ลงทะเบียน
TH
English
Português
Русский
Español
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
ไทย
中文
हिंदी

คู่มือ: วิธีการซื้อพร็อกซีที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือที่ iProxy

ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย: 0.00 โหวต
2024-01-27
Clock icon5 นาที
แชร์บทความนี้:

คู่มือ: วิธีการซื้อพร็อกซีที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือที่ iProxy

บนหน้านี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายที่น่าเชื่อถือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” หรือ “ผู้ขาย”) ของพร็อกซีมือถือที่สร้างผ่านบริการของเรา ที่นี่ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละผู้ขาย:

  • ชื่อของบริการ
  • การกระจายทางภูมิศาสตร์ของพร็อกซีที่มีอยู่
  • ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อกำหนดการใช้งานโดยสังเขป
  • ข้อกำหนดการคืนเงิน
  • ขนาดของเงินประกัน (นี่คือการป้องกันของคุณจากการสูญเสีย ซึ่งจะถูกหารือเพิ่มเติมในข้อความ)

การรับประกันคุณภาพ

การรับประกันจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ

เรารับประกันว่าผู้ขายที่น่าเชื่อถือจะให้บริการระดับสูงต่อไปนี้กับคุณ:

🔹การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง: ผู้ขายรับประกันเวลาทำงานอย่างน้อย 90%

🔹การตอบสนองอย่างรวดเร็ว: ผู้ขายจำเป็นต้องตอบสนองต่อคำขอของคุณภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ

🔹การแจ้งเตือนเงื่อนไข: คุณจะถูกแจ้งให้ทราบเสมอเกี่ยวกับราคา, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ความเป็นส่วนตัว, เวลาทำงานขั้นต่ำ, เงื่อนไขการคืนเงินการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ

การรับประกันความน่าเชื่อถือของ iProxy

เงินประกัน เป็นจำนวนเงินที่ผู้ขายโอนให้เราเป็นการรับประกันความสัตย์ซื่อของผู้ขาย ในกรณีที่มีข้อพิพาทกับผู้ขาย iProxy จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและหากจำเป็นจะชดเชยความสูญเสียของคุณจากเงินประกันนี้

คำแนะนำสำหรับการซื้อที่ปลอดภัย

1️⃣ ชี้แจงว่าคุณต้องการพร็อกซีมือถือที่สร้างโดยใช้บริการของเราเฉพาะก่อนทำการซื้อ

เราเพียงให้การรับประกันสำหรับพร็อกซีที่สร้างผ่าน iProxy เท่านั้น เราไม่จัดการกับการร้องเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อกซีอื่นๆที่ไม่ได้สร้างผ่านแอปพลิเคชันของเรา (เช่น บนโมเด็ม) แม้ว่าคุณจะซื้อมาจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือก็ตาม

2️⃣ หากคุณต้องการพร็อกซีจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, ภูมิภาค, รัฐ หรือเมืองเฉพาะ โปรดแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับความต้องการของคุณด้วย

3️⃣ ขอให้ผู้ขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินปัจจุบันในกรณีที่มีการขัดข้องของบริการ

4️⃣ ขอยืนยันว่าผู้ขายยินดีให้บริการพร็อกซีที่จำเป็นกับคุณ

5️⃣ หลังจากชำระเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการยืนยันการรับเงิน

6️⃣ รักษาบันทึกการสื่อสารของคุณกับผู้ขาย เนื่องจากจะช่วยคุณในกรณีของข้อพิพาท

7️⃣ ใช้พร็อกซีมือถือที่เชื่อถือได้ ซึ่งสร้างบนโครงสร้างพื้นฐานของ iProxy!

ขั้นตอนการร้องเรียนต่อผู้ขายที่น่าเชื่อถือ

คู่มือ: วิธีการซื้อพร็อกซีที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือที่ iProxy บนหน้านี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายที่น่าเชื่อถือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” หรือ “ผู้ขาย”) ของพร็อกซีมือถือที่สร้างผ่านบริการของเรา ที่นี่ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละผู้ขาย:

ชื่อของบริการ การกระจายทางภูมิศาสตร์ของพร็อกซีที่มีอยู่ ข้อมูลติดต่อ ข้อกำหนดการใช้งานโดยสังเขป ข้อกำหนดการคืนเงิน ขนาดของเงินประกัน (นี่คือการป้องกันของคุณจากการสูญเสีย ซึ่งจะถูกหารือเพิ่มเติมในข้อความ) การรับประกันคุณภาพ การรับประกันจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ เรารับประกันว่าผู้ขายที่น่าเชื่อถือจะให้บริการระดับสูงต่อไปนี้กับคุณ:

🔹การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง: ผู้ขายรับประกันเวลาทำงานอย่างน้อย 90%

🔹การตอบสนองอย่างรวดเร็ว: ผู้ขายจำเป็นต้องตอบสนองต่อคำขอของคุณภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ

🔹การแจ้งเตือนเงื่อนไข: คุณจะถูกแจ้งให้ทราบเสมอเกี่ยวกับราคา, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ความเป็นส่วนตัว, เวลาทำงานขั้นต่ำ, เงื่อนไขการคืนเงินการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ

การรับประกันความน่าเชื่อถือของ iProxy เงินประกัน เป็นจำนวนเงินที่ผู้ขายโอนให้เราเป็นการรับประกันความสัตย์ซื่อของผู้ขาย ในกรณีที่มีข้อพิพาทกับผู้ขาย iProxy จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและหากจำเป็นจะชดเชยความสูญเสียของคุณจากเงินประกันนี้

คำแนะนำสำหรับการซื้อที่ปลอดภัย 1️⃣ ชี้แจงว่าคุณต้องการพร็อกซีมือถือที่สร้างโดยใช้บริการของเราเฉพาะก่อนทำการซื้อ

เราเพียงให้การรับประกันสำหรับพร็อกซีที่สร้างผ่าน iProxy เท่านั้น เราไม่จัดการกับการร้องเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อกซีอื่นๆที่ไม่ได้สร้างผ่านแอปพลิเคชันของเรา (เช่น บนโมเด็ม) แม้ว่าคุณจะซื้อมาจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือก็ตาม

2️⃣ หากคุณต้องการพร็อกซีจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, ภูมิภาค, รัฐ หรือเมืองเฉพาะ โปรดแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับความต้องการของคุณด้วย

3️⃣ ขอให้ผู้ขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินปัจจุบันในกรณีที่มีการขัดข้องของบริการ

4️⃣ ขอยืนยันว่าผู้ขายยินดีให้บริการพร็อกซีที่จำเป็นกับคุณ

5️⃣ หลังจากชำระเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการยืนยันการรับเงิน

6️⃣ รักษาบันทึกการสื่อสารของคุณกับผู้ขาย เนื่องจากจะช่วยคุณในกรณีของข้อพิพาท

7️⃣ ใช้พร็อกซีมือถือที่เชื่อถือได้ ซึ่งสร้างบนโครงสร้างพื้นฐานของ iProxy!

ขั้นตอนการร้องเรียนต่อผู้ขายที่น่าเชื่อถือ 1️⃣ ก่อนอื่น ติดต่อผู้ขาย

2️⃣ หากผู้ขายไม่ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเราผ่านTelegram หรือ WhatsApp

3️⃣ เราจะตรวจสอบการร้องเรียนของคุณ และหากมีเหตุผล เราจะแจ้งให้ผู้ขายที่น่าเชื่อถือทราบและแนะนำให้ผู้ขายชดเชยความสูญเสียของคุณ

4️⃣ หากผู้ขายไม่สามารถทำการคืนเงินภายในหนึ่งสัปดาห์ เราจะทำแทน ภายใต้ข้อจำกัดของเงินประกันของผู้ขาย

การละเมิดโดยผู้ขายอาจรวมถึงเวลาทำงานที่ลดลง, การละเมิดนโยบายการคืนเงิน, การขาดการสื่อสารกับผู้ขาย และการละเมิดอื่นๆ

iProxy ใส่ใจคุณและความปลอดภัยของคุณ!

รับบทความแบบนี้ในกล่องจดหมายของคุณ
ทั้งหมด
แชร์บทความนี้:

ให้คะแนนบทความนี้, ถ้าคุณชอบ:

การทำพร็อกซีมือถือนั้นง่ายมาก

สร้างบัญชีของคุณตอนนี้เลย และรับการทดลองใช้ 48 ชั่วโมง
หรือลงทะเบียนด้วยอีเมล

ลองใช้ฟรี

สมัครรับข่าวสารของเรา

รับข้อมูลล่าสุดของอุตสาหกรรมกับจดหมายข่าวรายเดือนของเรา