Search icon
Đăng nhập
/
Đăng ký
VI
English
Русский
Português
ไทย
Türkçe
Українська
Español
हिंदी
中文
Tiếng Việt

Làm việc với nhiều tài khoản

Tôi có thể làm việc với 1 proxy từ nhiều tài khoản cùng một lúc không?

Lý thuyết - bạn có thể, vì có một số lượng IP giới hạn (điều này là do lý do kỹ thuật, giống như số lượng Bitcoin cũng có hạn), và kết quả là nhiều người truy cập cùng các trang web từ cùng một địa chỉ IP.

Khi một nhà tiếp thị trực tuyến kết nối từ cùng một địa chỉ IP, họ trở nên giống với đám đông. Điều này có nghĩa là bạn KHÔNG CẦN phải sử dụng các tài khoản khác nhau từ cùng một địa chỉ IP di động cùng một lúc.

Tuy nhiên, nếu công việc của bạn liên quan đến việc sử dụng phần mềm có các hành động tương tự, thì các trang web sẽ nhanh chóng phát hiện bạn, vì các hành động giống hệt đang được thực hiện từ cùng một địa chỉ IP duy nhất.

Điều này có nghĩa là nếu bạn làm cho các hành động của mình trở nên khác biệt trong các tài khoản khác nhau và không quá tỏ ra - bạn có thể làm được, nhưng tốt nhất là sử dụng một địa chỉ IP khác nhau cho mỗi tài khoản, để đảm bảo an toàn 100%.

Tôi có thể làm việc với 1 proxy (từ 1 điện thoại) và bất kỳ số tài khoản nào không?

Có, bạn có thể, xem video hướng dẫn này:

Tôi cần bao nhiêu proxy để làm việc với nhiều tài khoản?

Một proxy di động là hoàn toàn đủ.

Ví dụ, nếu bạn có một đội ngũ tiếp thị liên kết, chúng tôi khuyên bạn nên để mỗi webmaster có điện thoại riêng (và proxy).

Các câu hỏi khác