Search icon
Đăng nhập
/
Đăng ký
VI
English
Português
Русский
Español
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
ไทย
中文
हिंदी

Dịch vụ máy chủ VIP tại iProxy

Server VIP giá bao nhiêu?

Giá của server VIP giống như với nhà cung cấp hosting. Ví dụ, một VPS có giá 25 USD mỗi tháng. Điều này có nghĩa là mỗi tháng sẽ có 25 USD được trừ từ số dư tài khoản iProxy.

Tôi có thể tự chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting không?

Vâng, bạn có thể.

Tôi có thể tự chọn thông số kỹ thuật của máy chủ không?

Có, bạn có thể chọn máy chủ dựa trên giá cả và khả năng theo yêu cầu của mình. Bạn có thể chọn một máy chủ rẻ hơn, ví dụ, với giá 15 USD mỗi tháng, hoặc bạn có thể chọn những máy chủ đắt hơn với giá 50 USD hoặc 200 USD mỗi tháng. Vì chi phí cho máy chủ VIP do Khách hàng (tức là bạn) chịu, iProxy không hạn chế lựa chọn về sức mạnh và giá của máy chủ.

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng máy chủ với giá từ 25 USD mỗi tháng.

Tôi có thể chọn vị trí của máy chủ không?

Có, bạn có thể.

Tôi có thể tự thuê máy chủ và cung cấp cho bạn tất cả các thông tin để quản lý nó không?

Không, tất cả các máy chủ đều được quản lý bởi iProxy. Bạn có thể gợi ý một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho chúng tôi, từ người mà bạn muốn thuê máy chủ.

Các máy chủ có sẵn ở những địa điểm nào?

Tại các địa điểm sau đây, chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp các máy chủ VIP.

USA - Los Angeles USA - New York USA - Dallas USA - Seattle USA - Richmond USA - Atlanta

Brazil - São Paulo

Ukraine - Kyiv Poland - Warsaw Germany - Frankfurt Germany - Munich Netherlands - Amsterdam Italy - Rome France - Paris France - Strasbourg United Kingdom - London Latvia - Riga

Turkey - Istanbul

Singapore - Singapore Japan - Tokyo India - Mumbai India - Bangalore India - Delhi

Australia - Sydney

Canada - Toronto

Thời gian cấu hình máy chủ: từ 2 giờ đến 2 ngày.

Tôi muốn một máy chủ VIP ở một thành phố không có trong danh sách. Tôi có thể đặt mua một máy chủ VIP từ thành phố tôi cần không?

Có, bạn có thể. Hãy cho chúng tôi biết nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ nào có vị trí cần thiết. Thời gian tạo máy chủ VIP ở một thành phố "mới" mất tối đa 7 ngày.

Các thành phố nào có sẵn nếu tôi không biết các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ?

USA - Miami USA - Atlanta USA - Chicago USA - Honolulu USA - Silicon Valley

Chile - Santiago

Mexico - Mexico city

Spain - Madrid United Kingdom - Manchester Sweden - Stockholm

Japan - Osaka South Korea - Seoul

Israel - Tel Aviv Australia - Melbourne

South Africa - Johannesburg

Bạn cũng có thể thực hiện tìm kiếm trên Google để tìm các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ từ quốc gia hoặc thành phố bạn cần.

Mất bao lâu để nhận được một máy chủ VIP?

Nếu máy chủ nằm trong danh sách cụ thể, thời gian cung cấp là từ 2 giờ đến 2 ngày. Nếu máy chủ không nằm trong danh sách cụ thể, thời gian cung cấp có thể mất tới 7 ngày.

Cách quản lý một máy chủ VIP: nơi xem thống kê, tải và cách khởi động lại máy chủ?

Quản lý việc khởi động lại máy chủ, nâng cấp và cung cấp thống kê về tải đều được thực hiện thông qua hỗ trợ kỹ thuật của iProxy.

Tốc độ proxy trên một máy chủ VIP có cao hơn không?

Thực tế cho thấy tốc độ sẽ tốt hơn.

Vì trên máy chủ VIP, bạn có quyền kiểm soát tải của máy chủ, nên sẽ không có tình huống đột ngột do tải máy chủ tăng mạnh.

Nếu máy chủ gặp sự cố và tốc độ chậm, tôi nên làm gì? Tôi nên tự liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ không?

Vui lòng liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật của iProxy. Vì iProxy sở hữu và quản lý máy chủ, các yêu cầu hỗ trợ đối với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ được xử lý bởi iProxy.

Tôi phải thanh toán cho máy chủ ở đâu và làm thế nào? Ai chịu trách nhiệm gia hạn hợp đồng?

Thanh toán cho máy chủ VIP được thực hiện một lần mỗi tháng. Số tiền sẽ được trừ từ số dư trong tủ.

Làm thế nào để chuyển các kết nối hiện có sang một máy chủ VIP?

Bạn cần tạo thủ công các kết nối mới trên máy chủ VIP và đăng nhập lại vào các kết nối mới trên điện thoại Android.

Có thể có một máy chủ VIP để thử nghiệm không?

Điều này phụ thuộc vào sự có sẵn của các máy chủ VIP miễn phí. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được làm sáng tỏ.

Có thể chia sẻ máy chủ VIP với các tài khoản khác không?

Có, điều này là khả thi, và nó sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí cho máy chủ VIP.

Các câu hỏi khác