Search icon
Đăng nhập
/
Đăng ký
VI
English
Русский
Português
ไทย
Türkçe
Українська
Español
हिंदी
中文
Tiếng Việt
Cách iProxy Telegram bot hoạt động như thế nào? Tôi có thể thay đổi địa chỉ IP thông qua lệnh của bot không?

Có, bạn có thể. Hãy xem hướng dẫn qua video:

Có một bot Telegram để thông báo thay đổi địa chỉ IP không?

Chắc chắn rồi. @iproxy_online_bot
Hướng dẫn kết nối:

Nếu có nhiều người đăng nhập vào một tài khoản iProxy trong bot Telegram, điều gì sẽ xảy ra?

Tất cả các người dùng được ủy quyền sẽ có khả năng kiểm soát bot.

Các câu hỏi khác